Οι Γιατροί μας

Μυλωνάς Αναστάσιος ,DMD, PhD, PhD, MD

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

 Προφίλ

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός,

Ιστορικός της Ιατρικής

Αναπληρωτής Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής Θεραπευτηρίου Metropolitan

Εξωτερικός Συνεργάτης Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου

 

Προϋπηρεσία

 • Π. Γ. Ν. Ν. Ιωνίας «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», Α΄ Χειρουργικό Τμήμα (1997-1998).
 • Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-2002).
 • Θεραπευτήριο «METROPOLITAN», Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2003- ). 
 • Ευγενίδειο Θεραπευτήριο-Η Αγία Τριάς ΑΕ (2016- ).

 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακή Εκπαίδευση

ŸΠτυχιούχος Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1979-1985).

ŸΠτυχιούχος Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011-2015).

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

 • Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (1989-1995)
 • Στοματική Εμφυτευματολογία στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Friadent στο Manheim, Germany (1995, 1996), καθώς και στην Κλινική του Dr S. Schmidinger στο Seefeld, Munich, Germany (1997).
 • Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (1997-2003).
 • Κάτοχος πιστοποιητικού A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support) του American Colllege of Surgeons Committee on Trauma (2000-2004).
 • Πρόγραμμα Ανατομικής Παρασκευής Κρημνών του Τμήματος Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», που διεξήχθη στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000-2001).
 • Μικροχειρουργική αγγείων & νεύρων επί πειραματοζώων στο Πειραματικό Χειρουργείο του Τμήματος Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (2002).
 • Επανορθωτική και Ογκολογική Χειρουργική Κεφαλής-Τραχήλου στην Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Groningen (AZG), Netherlands (2003).
 • Μικροχειρουργική αγγείων & νεύρων επί πειραματοζώων στην Regional Maxillofacial Unit, University Hospital Aintree, Liverpool, U.K. (2005).
 • Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006-2011).
 • Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων των σιαλογόνων αδένων-σιαλολιθιάσεων στο Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Salivary Gland Service, GKT Dental Institute, Guy’s Hospital, London, U.K. (2008).
 • Κοσμητική χειρουργική προσώπου στο The Joseph Niamtu III Cosmetic Facial Surgery Center, Richmond, Virginia, U.S.A., [Face Lift, Cosmetic Blepharoplasty, Brow Lift, Facial Liposuction, Facial Implants, Botox, Injectable Fillers, CO2 Laser Resurfacing, Chemical Peels, Radiowave Surgery and Skin Care] (2009).
 • Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Ιατρικής, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου (διδακτικές, ερευνητικές και συγγραφικές) (2011-  ).
 • Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2015- ).
 • Επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Scholar) στο Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Michigan Medical School and School of Dentistry, Ann Arbor, Michigan, USA (2016).

 

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Διδάκτωρ της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1995) [Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική].
 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011) [Ιστορία και Φιλοσοφία της Ιατρικής]. 

 

Ενδιαφέροντα

Ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον - Εκπαίδευση

 • Τραυματολογία σπλαγχνικού κρανίου
 • Χειρουργική Ογκολογία Κεφαλής & Τραχήλου-σιαλογόνων αδένων
 • Εμφυτευματολογία
 • Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
 • Νοσολογία, συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων ΚΓΔ
 • Κοσμητική Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (Botox, Injectable Fillers, Facial Implants, Facial Sculpturing)

 

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών  

Τακτικό/Active Member

Ÿ Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Ειδικός Γραμματέας, 2013-2014, Β’ Αντιπρόεδρος, 2014-16/2/2017, Α΄Αντιπρόεδρος, 17/2/2017-11/2017),

Ÿ Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου,

Ÿ Ελληνική Εταιρεία Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής,

Ÿ Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος,

Ÿ European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery,

Ÿ Academy of Osseointegration (U.S.A.).

Ÿ Επιστημονική Εταιρεία Θεραπευτηρίου Metropolitan «Βάσος Χαραλαμπίδης» - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Γενικός Γραμματέας) κατά την χρονική περίοδο 2013-2015,

Ÿ Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Στοματολογίας,

Ÿ International Society for the History of Medicine.

Fellow  

Ÿ International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons,

Ÿ International Academy of Oral Oncology.

Συνεργό  

Ÿ Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία.

Ιδρυτικό

Ÿ Balcan Stomatological Society,

ŸΕλληνική Ιατρική Εταιρεία Ιστορίας των Επιστημών Υγείας.

Μέλος Επαγγελματικών Συλλόγων

Ÿ Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής

Ÿ Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών