Διατροφογεννετική

Η διατροφογενετική και η διατροφογενομική (Nutritional Genomics) αποτελούν τον επιστημονικό κλάδο όπου η μελέτη της παραδοσιακής διατροφής συναντά και ενσωματώνει τηn τρέχουσα γενετική γνώση.

Η μελέτη της Διατροφογενετικής και Διατροφογενομικής επέτρεψε την μετάβαση από την κλασσική στη μοριακή διατροφή.

Είμαστε ότι τρώμε ή μήπως μπορούμε να τρώμε με βάση αυτό που είμαστε?

Η Διατροφογενετική και η Διατροφογενομική αναπτύσσει και μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένα και πιο ακριβή προγράμματα τρόπου ζωής, προκειμένου να προλάβει την εμφάνιση πολυπαραγοντικών ασθενειών.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ?

Τα οφέλη, που μπορούμε να αποκομίσουμε από την ενσωμάτωση της γενετικής πληροφορίας στην πρόληψη πολυπαραγοντικών, διατροφο-εξαρτώμενων ασθενειών είναι τεράστια. Ο χώρος της Διατροφογενετικής και Διατροφογενομικής εμπερικλείει πολλαπλούς παράγοντες και θεωρείται το μέλλον της διατροφικής έρευνας και της πρόληψης διατροφοεξαρτόμενων ασθενειών.

Αυτό το μέλλον είναι πλέον εδώ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΟΜΙΚΗ?

Ο πρώτος, που είχε δηλώσει, με το δικό του τρόπο, ότι το «σουπερμαρκετ» του σήμερα θα είναι το «φαρμακείο» του αύριο ήταν ο Ιπποκράτης (460-370 Π.Χ.):

Το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου και η τροφή σου το φάρμακό σου.

Η Διατροφογενετική και η διατροφογενομική είναι στην ουσία οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, που ονομάζεται Διατροφική Γονιδιωματική (στα αγγλικά ορίζεται ως Nutritional Genomics). Και οι δύο αυτές «όψεις» επικεντρώνονται στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του DNA μας, της διατροφής και της υγείας μας. Μολονότι παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες, η Διατροφογενετική και η Διατροφογενομική φέρουν βασικές, θεμελειώδεις διαφορές ως προς τις πληροφορίες που κάθε μία μας παρέχει.

Εξατομικευμένη παρέμβαση

Η Διατροφογενετική μας βοηθά να εξηγήσουμε και να τα κατανοήσουμε την πληθώρα συμπεριφορών και αποτελεσμάτων, που συναντούμε όταν διαφορετικά άτομα ακολουθούν την ίδια διατροφική συμπεριφορά.

Η Διατροφογενετική εξετάζει πώς η διατροφή μας επηρεάζει με εξατομικευμένο τρόπο τον κάθε έναν από εμάς ανάλογα με το γενετικό μας «αποτύπωμα». Αυτό το «αποτύπωμα» είναι που μας κάνει μοναδικούς και ξεχωριστούς. Το γενετικό μας αποτύπωμα ευθύνεται για το χρώμα των ματιών, των μαλλιών και του δέρματός μας αλλά επιπλέον ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και για το πώς οι διατροφικές μας συνήθειες επηρεάζουν τη γενετική μας προδιάθεση να νοσήσουμε από πολυπαραγοντικές ασθένειες. Η Διατροφογενετική είναι ο επιστημονικός κλάδος που εντοπίζει ακριβώς αυτές τις κληρονομικές διαφορές επί των οποίων μπορούθμε να δράσουμε και να τροποποιήσουμε την επίδρασή τους με βάση τον τρόπο ζωής μας και τις διατροφογικές μας συνήθειες. Η διατροφή μας είναι, ίσως, ο μοναδικός περιβαλλοντικός, τροποποιήσημος παράγοντας στον οποίο είμαστε εκτεθειμένοι από τη σύλληψη έως το τέλος της ζωής μας και για αρκετές φορές ημερησίως.

Οι γενετικοί παράγοντες που αναλύει η Διατροφογενετική είναι κυρίως οι πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs). Πρόκειται για γενετικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, που δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Γεννιόμαστε με αυτούς και όλοι μαζί αποτελούν το γενετικό μας αποτύπωμα.


 

Δρ. Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου MSc
Ειδικός επιστήμονας Διατροφογενετικής, PhD
Co-Founder and CEO DNANUTRICOACH®ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Σώρου 3-5, 151 25, Αθήνα 
Οδηγίες πώς να έρθετε
 
T (+30) 210 3230000
   (+30) 210 6856720

F (+30) 210 6813995ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

210 323 0000Ακολουθήστε μας