ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ Α΄

 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ Β΄

 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • LP(a)

ΗΠΑΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ

 • γ-GT
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 • ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΤΡΟΛΥΤΩΝ

 • ΚΑΛΙΟ
 • ΝΑΤΡΙΟ
 • ΧΛΩΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • γ-GT
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ
 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ CHECK UP

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ
 • ΓΛΥΚΟΖΗ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΚΑΛΙΟ
 • ΝΑΤΡΙΟ
 • ΧΛΩΡΙΟ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • γ-GT
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • TSH
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ Τ4

ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ
 • ΓΛΥΚΟΖΗ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • γ-GT
 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ