είσοδος

Η Ορθοβιοτική

Μια εκπληκτική εμπειρία με στόχο την καλή υγεία.

Η ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ είναι ένα από τα μοναδικά, πρότυπα πολυϊατρεία Προληπτικής Ιατρικής και Αντιγήρανσης στην Ευρώπη που δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στην απόκτηση της βέλτιστης υγείας, στη μακροβιότητα του ατόμου αλλά και στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής. Στο νέο, πρότυπο και εξαιρετικά πολυτελές κτίριό μας, η ιατρική, η τεχνολογία και η αισθητική αποτελούν πρωτότυπο στο χώρο της πρόληψης και της αναγεννητικής ιατρικής.

Στόχος μας είναι η αλλαγή της αντίληψης και της στάσης απέναντι στην πρόληψη, εξειδίκευση μας είναι η Αναγεννητική ιατρική η οποία αφορά όχι μόνο ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας αλλά και νεότερους άνδρες και γυναίκες. Η ηλικία είναι στο μυαλό μας. Ας μην επιτρέψουμε να καταλάβει το σώμα μας! Το γήρας είναι μια κατάσταση πραγματικής ωριμότητας του ατόμου, συνθετικής σκέψης και εσωτερικής γαλήνης, τo οποίo κάθε άνθρωπος πρέπει να βιώνει με απόλυτη αυτάρκεια και αξιοπρέπεια.
 
Tο στοίχημα μας για το μέλλον μέσω του Ορθού Βίου δεν είναι απλώς η επιμήκυνση της ζωής αλλά η υγεία και η νεότητα. H συνεχής αύξηση του προσδόκιμου της ζωής στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον στον ιατρικό χώρο, το οποίο εστιάζει όχι μόνο στη μακροβιότητα αλλά και στη διατήρηση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται υγεία, ευεξία, ενέργεια και ανάγκη για συμμετοχή τόσο στις δραστηριότητες της οικογένειας όσο και στη σχέση τους με τους γύρω.


Συνεργασίες


Η Ορθοβιοτική, ένα από τα Μοναδικά Πρότυπα Πολυιατρεία Προληπτικής και Αναγεννητικής ιατρικής με ηγετικό ρόλο στον κλάδο της...
Περισσότερα


Ακολουθήστε μας