Όλα για τη γυναίκα

Η Ορθοβιοτική έχει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών απεικόνισης πουανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ασθενών της.Η μαστογραφία είναι η μόνη προληπτική εξέταση που αποδεδειγμένα έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση τηςθνητότητας του καρκίνου του μαστού. Συγκεκριμένα έχει συμβάλει σε μείωση θνητότητας από καρκίνο τουμαστού σε ποσοστό 16-35% σε ηλικίες 50 – 69 ετών και 15-20% σε ηλικίες 40 – 49 ετών. Αυτό έχει σαναποτέλεσμα να θεωρείται η πρώτη προληπτική εξέταση του μαστού και οι κατευθυντήριες οδηγίες τουAmerican College of Radiology αναφέρονται σε ετήσιο μαστογραφικό έλεγχο από την ηλικία των 40 ετών καιεφ΄ όρου ζωής.Το εργαστήριό μας διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό μαστογράφο (flat panel) που επιτυγχάνειαπεικόνιση των μαστών με την κατάλληλη αντίθεση και ανάλυση των εικόνων για τη μέγιστη δυνατήευκρίνεια και διακριτική ικανότητα.Μετά τη λήψη λεπτομερούς ατομικού και κληρονομικού ιστορικού από τον τεχνολόγο ακτινολόγο και πριν τηδιενέργεια της εξέτασης γίνεται πλήρης ενημέρωση της εξεταζόμενης για τις δυνατότητες και την τεχνική τηςμαστογραφίας. Η εξέταση διαρκεί συνολικά 5 λεπτά. Η εξεταζόμενη στέκεται μπροστά στο μηχάνημα γυμνήαπό τη μέση και πάνω, με ίσια την πλάτη. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο κάθε μαστός τοποθετείται απότον εξειδικευμένο τεχνολόγο ακτινολόγο στην ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του μαστογράφου και δέχεταιήπια πίεση για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Κατά την εξέταση λαμβάνονται συνολικά τέσσερις εικόνες, δύο γιακάθε μαστό.Η εκτίμηση των εικόνων και η διάγνωση της εξέτασης γίνεται από ειδικό ακτινοδιαγνώστη.ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΟΥΠιο συγκεκριμένα, η έγκαιρη διάγνωση επιτυγχάνεται με την αυτοεξέταση, τον υπέρηχο μαστού, την μαστογραφίακαι την κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό. Το υπερηχογράφημα μαστού ή υπέρηχος μαστού, όπως επίσης αποκαλείταισυχνά, είναι μια εξέταση των μαστών με τη χρήση υπερηχητικών κυμάτων. Το υπερηχογράφημα μαστού δημιουργείεπίσης μια εικόνα του εσωτερικού των μαστών, όχι με ακτίνες Χ όπως η μαστογραφία, αλλά με κύματα ήχου υψηλήςσυχνότητας (υπέρηχοι).Το υπερηχογράφημα μαστού είναι μια συμπληρωματική εξέταση, που μπορεί να διαχωρίσει σεμεγάλο ποσοστό το είδος ενός όγκου, αν δηλαδή είναι κυστικό ή συμπαγές, και σε κάποιο βαθμό αν είναι καλοήθες ήκακοήθες.Πως γίνεται το υπερηχογράφημα μαστού:Το υπερηχογράφημα γίνεται με τη χρήση του μηχανήματος υπερήχων, με κεφαλή κατάλληλη για τους μαστούς.Ηεξεταζόμενη γυναίκα ξαπλώνει σε ύπτια θέση και τοποθετεί τα χέρια πίσω από το κεφάλι για μεγαλύτερη έκταση τωνμαστών και λεμφαδένων. Το μηχάνημα τότε αναπαράγει την ανατομική δομή του μαστού αλλά και της περιοχής τηςμασχάλης σε μια εικόνα σε ένα μόνιτορ.Αυτό επιτρέπει να φανεί ολόκληρος ο μαστός και οι γύρω περιοχές του, και μάλιστα με μια εξέταση που είναι ανώδυνη, γρήγορη και χωρίς ακτινοβολία. Ωστόσο το υπερηχογράφημα μαστώνπρέπει να γίνεται είτε από ειδικό ακτινολόγο που γνωρίζει καλά τη σύσταση και τις παθήσεις των μαστών.Πότε συνιστάται το υπερηχογράφημα μαστού:Σε γυναίκες κάτω των 35 ετών που θέλουν να ελέγξουν το στήθος τους χωρίς τη λήψη ακτινοβολίας σε γυναίκες πουπρόκειται να εγχειριστούν και χρειάζονται προεγχειρητικό εντοπισμό με υπερηχογραφική συμβολή και καθοδήγηση γιατο διαχωρισμό των κύστεων ή αδενωμάτων του μαστού από τους όγκους.

Συνεργασίες


Η Ορθοβιοτική, ένα από τα Μοναδικά Πρότυπα Πολυιατρεία Προληπτικής και Αναγεννητικής ιατρικής με ηγετικό ρόλο στον κλάδο της...
Περισσότερα


Ακολουθήστε μας