Παιδιατρικό Check-up @ Orthobiotiki

26 Μαϊου 2016 | 0
Οι παιδιατρικές εξετάσεις γίνονται παιχνίδι στην Ορθοβιοτική και περιλαμβάνουν:

Εργαστηριακός έλεγχος:
 
Γενική αίματος
Σάκχαρο 
Ουρία 
Κρεατινίνη 
SGOT
SGPT
Ηλεκτροφόριση αιμοσφαιρίνης
Φερριτίνη
Σίδηρος
TSH
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
 
Κλινικός έλεγχος:
ΗΚΓ
Καρδιολογικός έλεγχος
Ιατρική βεβαίωση για αθλητικές δραστηριότητες
 
Κόστος: 62,00€