Οι Γιατροί μας

Δρ. Σακκάς .Θ.Γρηγόριος

Ουρολόγος

210 6867325
694 4473098
greg.sakkas@gmail.com
www.sakkas.gr

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
•    Ιατρική Σχολή UMF Cluj Romania,πτυχίο 1984
•    Ειδίκευση Ουρολογίας  Σισμανόγλειο Ν/μείο,Β Πανεπ.Κλινική,τίτλος 1993
•    Fellow European Board of Urology,1999
•    Μετεκπαίδευση στα Laser ,C.Middlessex Hospital & Kings College Hosp.London,1994,& 2005

Διδακτορική Διατριβή
•    Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Σισμανόγλειο,θέμα:επιπτώσεις της  θεραπείας  της  λιθίασης, στην  λειτουργία  του  νεφρού,1993

Μέλος Εταιριών
•    Ελληνική Ουρολογική εταιρεία
•    Παγκόσμια ουρολογική Εταιρεία,(SIU)
 
Επαγγελματική Προϋπηρεσία
•    Μονάδα Λιθοτριψίας 7ο Ν/μείο ΙΚΑ Αθηνών,1993-2001
•    Ουρολογική κλινική  Ν/μείο Ερ.Ντυνάν,2001-2005
•    Ουρολογική κλινική  Ν/μείο Υγεία,2001-σήμερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
•    Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής σχολής Αθηνών ως ειδικευόμενος
•    Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων της Ελληνικής Ουρολογικής εταιρείας

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον
Κλινικό ενδιαφέρον:
•    Ενδο ουρολογία,Λιθίαση,εφαρμογές  Laser στην ουρολογία 

Ερευνητικό ενδιαφέρον:
•    Ερευνητικό πρόγραμμα για την υπερθερμία του προστάτη
 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις (γενικό σύνολο 29 στην ελληνική και 29 στην αγγλική)

1.Παυλάκης Αρ.Σακκάς Γρ.
Αγκύλη τιτανίου και ρεζεκτοσκόπιο συνεχούς ροής.ο συνδυασμός για ιδανική διουρηθρική προστατεκτομή.
Video no 22,σελ.307,Πρακτικά  17ου Παν.Ουρολ.Συνεδρίου,Αλεξανδρούπολη,23-26/6/04

2.Παυλάκης Αρ,Στρατούλιας Κ,Γκούβαλης  Σ, Σακκάς  Γρ,Αλεξίου Γ.
Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κύστεων του νεφρού με χρήση λαπαροηχητικού ψαλιδιού.
Ελεύθερη ανακοίνωση νο 62,σελ,69,Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Ουρολ.Συνεδρίου,Αλεξανδρούπολη  23-26/6/04


3.Γρ.Σακκάς
Ενδοσκοπική  φωτοεξάχνωση του προστάτη με   KTP  Laser:Πρώτα αποτελέσματα.
Προφορική ανακοίνωση νο.286,σελ.74,
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής,τόμος 25,Συμπλ.τευχος 1
Πρακτικά 34ου  Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου,
Αθήνα 20-24/5/08

4.Γρ.Σακκάς
.Η χρήση εύκαμπτης θήκης ουρητηροσκοπίου και Holmium laser,στην αντιμετώπιση σκληρών λίθων >10 χιλ.του ανωτέρου ουροποιητικού,με την εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση.
Βίντεο παρουσίαση BD2,σελ.27,΄
Ελληνική Ουρολογία,τόμος 20,τευχος 4,συμπλ
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου
1-5/10/08.Πορτο-Καρράς,Χαλκιδική

5.Γρ.Σακκάς
Αντιμετώπιση λιθίασης σε ανώμαλο νεφρό με την εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση και Ho:Yag laser.
Video  παρουσίαση 7,σελ.276,Βιβλίο Περιλήψεων εργασιών
Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου
23-27 Οκτωβρίου 2010,Λεμεσός,Κύπρος

6.Gr.Sakkas,B.Aeikens:
The  Greek  experience on Nd:Yag laser prostatectomy  via the Martin laser  cystoscope according to Dr.Aeikens.Five year follow-up of our first cases.
Video  presentation  at the 14th Video-Urology  World Congress,Cairo,Egypt,8-12/3/02
V86,page 100,Abstract  book.

7.Gr.Sakkas,A.Pavlakis,S.Gouvalis:
Stenting post-ureteroscopy (URS):the impact of stent material on perioperative morbidity.
Poster presentation at the 10th EULIS Congress ,11/6/03 ,Istanbul,Turkey
Urological Research,Vol.31,Nr 2,A-108,June 2003

8.Gr.Sakkas,G.Vlassopoulos,G.Papadopoulos,P.Boulinakis:
Electroconductive lithotripsy for radiolucent renal stones using the Sonolith 4000 lithotripter.
Poster presentation at the 10 th EULIS Congress,11/6/03,Istanbul,Turkey
Urological Research,Vol.31,Nr.2,A-142,June 2003

9.Gr.Sakkas
Simultaneous removal of a long forgotten encrusted pigtail stent and bilateral ureteral lithiasis with Ureteroscopy.
Video presentation at the 16th Videourology World Congress,Abstract no 8,pp 33,Athens,23-25 June 2005
10.Gr.Sakkas,A.Zamparelou
Retrograde intrarenal surgery (RIRS) for post swl residual stone disease:the use of small electrohydraulic (EHL) probes.
Video  presentation at the 23th WCE&SWL Congress,Amsterdam,The Netherlands,
23-26/8/05.Video V04-07,Journal of Endourology,Vol.19.supp.1,August 2005,A224