Οι Γιατροί μας

Δρ. Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου MSc

Ειδικός επιστήμονας Διατροφογενετικής, PhD

(+30) 210 3230 000

PhD Ειδική ερευνήτρια Διατροφογενετικής και Διατροφογενομικής Accredited Practitioner Coach (IIC&M)